VATV Lễ Truy Niệm Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ

Thứ Hai 9 tháng 3, 2020 tại chùa Giác Hoàng