16-06-2018 Biểu Tình Phản Đối CSVN


Cộng đồng người Việt tại Vương Quốc Bỉ biểu tình phản đối bán nước 99 năm cho giặc Tàu 16/06/2018

      99BT-20180616-Bi-Belgium - A1