23-08-2020 Ban Nhạc BTS phá kỹ lục với Dynamite

101 triệu lượt xem trên YouTube trong vòng 24 giờ đầu tiên khi bắt đầu phát MV Dynamite trên YouTube

Dĩ nhiên là MV dynamite của BTS cũng đã phá nhiều kỹ lục khác như trên iTunes, Spotify, v.v…