300 THÙNG QUÀ THỰC PHẨM – ĐỢT 10-MIỄN PHÍ tại EDEN CENTER

Ngày thứ Bảy 5 tháng 9, 2020 lúc 12:00 – 12:30PM Mỗi gia đình sẽ được cấp một thùng thực phẩm. Ai đến trước nhận trước. http://vietwdcradio.com/