Áo Trận Bạc Mầu kỳ 185

ATBM-185-Tuong TQLC
Xoá Tan Một Huyền Thoại
– Năm1975 VC giật sập tượng TQLC –
– Năm 2021 MX Liễn và BCH chống phá Tượng Đài –

Phát thanh vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa thứ Ba hàng tuần (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ) do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện

eMail: AoTranBacMau@gmail.com

o O o

Chương trình phát thanh không nhất thiết thể hiện quan điểm của VATV và Viet Washington DC Radio.

Disclaimer: VATV and Viet Washington DC Radio are not responsible for a program’s content. The views expressed are not necessarily those of VATV and Viet Washington DC Radio. The broadcasting is made as a matter of public access programming.

ATBM-185-Tuong TQLC