ASTM: Chúa Nhật 3 Thường Niên năm C 23-01-2022 

Nhấn trên hình để nghe/xem YouTube

Chúa Nhật 3 Thường Niên năm C 23-01-2022 

Mở Đầu Chương Trình Ánh Sáng Tin Mừng
Phúc Âm Thánh Luca 1,1-4;4,14-21 Suy Niệm Tin Mừng
“”Hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe””
“”Cố Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, Nguyên Giám Mục GP Phan Thiết, SLV Tu đoàn Bác Ái Xã hôi Phan Thiết””
“”Chúng ta cầu cho linh hồn Phaolô, và Xin Đức Cha cầu nguyện cho chúng con với”
Đời Sống và Đức Tin
“””
“”Bài giảng của Đức Cha Phêrô Nguyễn Khảm, Giám Mục GP Mỹ Tho”
“””Bí Mật của Fatima”
“”
Mỗi Tuần Một Vị Thánh
“”””
“”Mội vài điều để sống thánh””
“”””
Tin Tức
“”””
Kết Thúc Chương Trình