ASTM Chúa Nhật Lễ Lá (Thương Khó) A- 05 Apr 2020

Ánh Sáng Tin Mừng radio

Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
Chúa Nhật Thương Khó Chúa Kitô-A – Rước Lá Mt 21, 1-11

 • Suy Niệm Tin Mừng
  “”””
  “Các Trẻ Do Thái Cầm Cành Ô-liu Đi Đón Chúa”
  “Linh Mục Mát Thêu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích
  “Giáo Sư Thần Học về Tín Lý -Viện Trưởng Đại Chủng Viện- Assumption-San Antonio-TX”
  “”
 • Đời Sống và Đức Tin
  “””
  “”Tín Thác về Chúa Quan Phòng”
  “Bài Giảng của Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, TGM TGP Sàigon”
  “”Thánh Lễ CN5MC 29-03-2020 – về sự nguy hiểm của Dịch Cúm Corona Virus 19”
  “”
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  “Đón Xác Chúa Từ Trên Thánh Giá”
  “Bài của Chân Phước Anna Catherina Emmerick”
 • Tin Tức
 • Kết Thúc Chương Trình

“”***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***”
“”***Chúng tôi sẽ hồi âm – Xin Chúa ban bình an – Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***”
“””