ASTM Thứ Năm Tuần Thánh A- 09 Apr 2020

Ánh Sáng Tin Mừng radio

Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
Thứ Năm Tuần Thánh – Gn 13:1-15

 • Suy Niệm Tin Mừng
  “”””
  “Thầy Rữa Chân Con Sao?”
  “Đức Cha Phêrô Nguyễn Khãm
  “Gíám Mục Giáo Phận Mỹ Tho, Nam Việt Nam”
  “”
  “Lời Nguyện Cầu Trong Mùa Đại Dịch Covid-19”
  “Trích của Mạng lưới Mục Vụ Văn Bút”
 • Đời Sống và Đức Tin
  “””
  “”Thứ Năm Tuần Thánh”
  “Thầy Phó Tế Giuse Nguyễn Xuân Văn – GX Thánh Gioan – GP Worcester- MA, Hoa Kỳ”
  “””
  “”
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  “Bài của Giáo sư Quyên Di – Boorang”
  “”
 • Tin Tức
  “”
 • Kết Thúc Chương Trình

“”***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***”
“”***Chúng tôi sẽ hồi âm – Xin Chúa ban bình an – Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***”