ASTM Thứ Sáu Tuần Thánh A- 10 Apr 2020

Ánh Sáng Tin Mừng radio

Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
Thứ Sáu Tuần Thánh – Dt 4:14-16; 5:7-9

 • Suy Niệm Tin Mừng
  “”””
  “Thương Tế Theo Phẩm Hàm Melkicede”
  “Đức Cha Phêrô Nguyễn Khãm
  “Gíám Mục Giáo Phận Mỹ Tho, Nam Việt Nam”
  “”
 • Đời Sống và Đức Tin
  “””
  “”Mẹ Dưới Chân Thánh Giá”
  “Trích Sách “Thần Đô Huyến Nhiệm Thiên Chúa – Cuộc Đời của Đức Mẹ””
  “”của Chân Phước Nữ Tu Maria de Jesus of Agreda- Tây Ban Nha- dòng Đồng Công Phiên Dịch”
  “””
  “”
 • Tin Tức
  “”
 • Kết Thúc Chương Trình

“”***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***”
“”***Chúng tôi sẽ hồi âm – Xin Chúa ban bình an – Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***”