Bích Duyên : CT Tình Ca Chọn Lọc ngày 21-09-2023

https://youtu.be/2gzwg3huOtg?si=xGhEcp2qUJmN0RL0

1- Giọt Sương Trên Mí Mắt ( Thanh Tùng) Ca Sĩ Ngọc Huệ.

2-Tiếc Cho Một Cuộc Tình (Thơ Hồng Thuỷ – Nhạc Văn Sơn Trường-Ca Sĩ Phương Anh.

3- Như Đã Dấu Yêu (Đức Huy) Ca Sĩ: Bằng Kiều – Minh Tuyết.

4- Sắc Hoa Màu Nhớ (Nguyễn Văn Đông) Ca Sĩ Trần Tuấn Kiệt.

5- Chiều Phi Trường (Lê Uyên – Phương) Ca Sĩ Khánh Hà.