Bích Duyên và CT Nhạc 60-70 với Ngô Ngọc Hùng VNHN

      Bich DUyen - Ngo Ngoc Hung - Unknown artist