Cao Đài Foundation Gây Quỹ Cất Thánh Thất Tại Vùng Hoa Thịnh Đốn

Mọi đóng góp bằng PayPal, Venmo, và Zelle, xin gởi qua: Caodaifoundation@gmail.com https://www.caodaifoundation.org/ Cao Đài Foundation 6329 Arlington Blvd., Suite B Falls Church, VA 22044. Mọi đóng góp sẽ được miễn thuế . Xin Gọi 571-212-5740 ​hoặc liên lạc​ caodaifoundation@gmail.com