Bản Tin Cộng Đồng (206) thứ Tư 19 tháng 10, năm 2022

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay *thứ Tư 19 tháng 10, năm 2022* trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio.

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Bản Tin Cộng Đồng (206) thứ Tư 19 tháng 10, năm 2022

Bản Tin Cộng Đồng (205) thứ Bảy 15 tháng 10, năm 2022

https://youtu.be/Jcz4J_-HDpM

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay *thứ Bảy 15 tháng 10, năm 2022* trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio.

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Bản Tin Cộng Đồng (205) thứ Bảy 15 tháng 10, năm 2022

Bản Tin Cộng Đồng (204) thứ Tư 12 tháng 10, năm 2022

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay *thứ Tư 12 tháng 10, năm 2022* trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio.

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

 

Continue reading Bản Tin Cộng Đồng (204) thứ Tư 12 tháng 10, năm 2022

Bản Tin Cộng Đồng (203) thứ Bảy 08 tháng 10, năm 2022

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay *thứ Bảy 08 tháng 10, năm 2022* trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio.

– Xin click vào link: https://mdvlac.org/ctpt203

– Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link: https://mdvlac.org/ctpt203low

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Bản Tin Cộng Đồng (203) thứ Bảy 08 tháng 10, năm 2022

Bản Tin Cộng Đồng (202) thứ Tư 05 tháng 10, năm 2022

https://youtu.be/M_ShO_PlKak

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay *thứ Tư 05 tháng 10, năm 2022* trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio.

– Xin click vào link: https://mdvlac.org/ctpt202

– Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link: https://mdvlac.org/ctpt202low

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

 

Continue reading Bản Tin Cộng Đồng (202) thứ Tư 05 tháng 10, năm 2022

Bản Tin Cộng Đồng(200) thứ Tư 28 tháng 09, năm 2022

https://youtu.be/KMCazYklhPA

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay *thứ Tư 28 tháng 09, năm 2022* trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio.

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Bản Tin Cộng Đồng(200) thứ Tư 28 tháng 09, năm 2022

Bản Tin Cộng Đồng (197) thứ Bảy 17 tháng 09, năm 2022

https://youtu.be/ZJqFMsMCuEQ

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay *thứ Bảy 17 tháng 09, năm 2022* trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio.

– Xin click vào link: https://mdvlac.org/ctpt197

– Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link: https://mdvlac.org/ctpt197low

Quí vị có thể vào trang mạng: HTTP://www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Bản Tin Cộng Đồng (197) thứ Bảy 17 tháng 09, năm 2022

Bản Tin Cộng Đồng (192) thứ Tư 31 tháng 08, năm 2022

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay *thứ Tư 31 tháng 08, năm 2022* trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio.

– Xin click vào link: https://mdvlac.org/ctpt192

– Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link: https://mdvlac.org/ctpt192low

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Bản Tin Cộng Đồng (192) thứ Tư 31 tháng 08, năm 2022

Bản Tin Cộng Đồng (191) thứ Bảy 27 tháng 08, năm 2022

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay *thứ Bảy 27 tháng 08, năm 2022* trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio.

– Xin click vào link: https://mdvlac.org/ctpt191

– Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link: https://mdvlac.org/ctpt191low

Quí vị có thể vào trang mạng: http://www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, Continue reading Bản Tin Cộng Đồng (191) thứ Bảy 27 tháng 08, năm 2022