Chỉ cần bạn còn sống, thành công không bao giờ rời xa

CT Nhặt Lá Bồ Đề do Tú Linh thực hiên ngày 18 tháng 11, 2022

https://youtu.be/At0JdwPAjFg

TTVNHTD: Thật cảm động chuyện diễn viên Sylvester Stallone và chú chó Butkus, thời còn hàn vi…