Chơi Chữ (CT Văn Học Nghệ Thuật với Trịnh Bình An)


Chơi Chữ
(Hình: Trịnh Bình An và Cố GS Nguyễn Ngọc Bích)

      TBA-VHNT-03-Choi Chu-1