Chương Trình Ca Nhạc “Sắc Hoa Màu Nhớ”

Để tưởng niệm Cố Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Đông

Chủ Nhật 28 tháng 7, 2019

Trực Tiếp – FB Live

vào lúc 6 giờ chiều tại Harvest Moon Restaurant,

7260 Arlington Blvd, Falls Church, VA 22042

Liên Lạc: Nhất Hùng 301-529-5603 /// Bich Duyên 703-599-6043