Đại Hội Toàn Quốc Đảng Dân Chủ 2020

Thứ Năm 20-08-2020 9:00pm

Ông Joe Biden chính thức trở thành ứng cử viên đối đầu với Tổng thống Trump

Evening DNC programming is Livestreamed on YouTube and Twitch; however, there are other viewing options. How to Watch the Convention >>

19-06-2020: Bà Kamala Harris nhận đề cử làm ứng cử viên Phó Tổng thống