FIFA Giải Vô Địch Túc Cầu Nữ Thế Giới 2019

HOA KỲ đã chiếm giải Vô Địch (lần thứ 4)

TRẬN CHUNG KẾT

Chủ Nhựt 07 tháng 07, 2019 lúc 11 giờ sáng (11:00 EDT Hoa Thạnh Đốn)

Hoa Kỳ – Hòa Lan 2 – 0

o O o

Trận Bán Kết (semi finals)

Anh Quốc tranh với Hoa Kỳ  1 – 2 !

Hoa Kỳ đã thắng Anh Quốc 2 -1

HAPPY 4th of JULY !

Thứ Ba 02 tháng 07, 2019 lúc 3 giờ chiều (15:00 EDT Hoa Thạnh Đốn)

Hòa Lan Tranh với Thụy Điển (Netherlands vs Sweden)

Thứ Tư 03 tháng 07, 2019 lúc 3 giờ chiều (15:00 EDT Hoa Thạnh Đốn)

Hòa Lan đã thắng Thụy Điển với tỉ só 1-0

 

FIFA Giải vô địch túc cầu nữ thế giới 2019
FIFA WOMEN’S WORLD CUP – France 2019