FOXnews cắt ngang Kayleigh McEnany

Sau khi phát ngôn Tòa Bạch Ốc Kayleigh McEnany  nói rằng Đảng Dân Chủ “gian lận” và “bầu bán bất hợp lệ”, Ô Neil Cavuto đã chán ngán nghe những lời vu cáo mà không có bằng chứng nên Ông đã cho ngưng trực tiếp truyền hình.

 

https://www.yahoo.com/news/fox-news-pulls-plug-on-trump-spokeswoman-making-baseless-claims-of-fraud-002241021.html