HuyTam-02-Đứng Tựa Bên Đời-Hoài Ziang Duy (1948-2022)

M Ư A  B A Y  T R O N G  Đ Ờ I
thơ . hoài ziang duy
phổ nhạc . anh bằng
tiếng hát . ngọc quy

Anh vẫn chờ em vẫn đợi em
Dù trăng chếch bóng đứng bên thềm
Ngàn năm mây có bay trăm nẻo
Một nẻo đi về thương nhớ thêm
Anh vẫn chờ em vẫn thấy em
Trong đôi mắt sáng ướt môi mềm
Chợt nghe trái chín sầu hạnh phúc
Rụng xuống đầu đời lạnh giấc đêm
Yêu đã bao chiều vẫn thấy yêu
Ngàn năm mưa vẫn nói trăm điều
Bâng khuâng nghe chút tình chăn chiếu
Ai lấp ban đầu nỗi tịch liêu
Anh vẫn chờ em vẫn đợi em
Ngàn năm vàng đá có quên nào
Trăm năm con nước xô ghềnh đá
Canh cánh bên lòng đêm khát khao.

HOÀI ZIANG DUY
https://youtu.be/vmns3Cob3NQ do Nguyet San KBC @nguyetsankbc2402 thực hiện