“I Draw My Life” (Tôi vẽ cuộc đời của tôi)

LTS: Google dịch

Tôi vẽ cuộc đời của tôi, câu chuyện của tôi
của một ngày khi nhỏ bé và không có khả năng tự vệ
mẹ và bố đã đưa tôi đến đây

Tôi vẽ cuộc sống của tôi
Малюю моє життя (tiếng Ukraina: I Draw My Life)

khi thế giới bạo lực nó không có tương lai
Tôi vẽ cuộc sống của tôi
Малюю моє життя
khi giấc mơ biến mất, nỗi sợ hãi sẽ đưa bạn

Những đứa trẻ đã không chơi,
nhưng họ đã bỏ trốn sự gian ác, cùng với cha và mẹ của họ

Mặt trời không bao giờ chiếu sáng trên bầu trời
đường phố vắng lặng trong im lặng
mọi thành phố… mỗi ngày như thế này

Tôi vẽ cuộc sống của tôi
Малюю моє життя
khi thế giới bạo lực nó không có tương lai

Có những người đã cầu nguyện cho hòa bình nhưng sau đó
anh ấy đã khóc như chúng tôi, anh ấy đã khóc như chúng tôi
rời khỏi nhà của anh ấy, cuộc sống của anh ấy sau đó không
quay lại nữa

Không có hòa bình không có tình yêu
khi bắn đại bác
phá vỡ sự im lặng, rung chuyển màn đêm
và thế giới nhắm mắt lại

tất cả cuộc đời: bên trong một chiếc vali
tiền trong túi nhưng không đầy
hy vọng còn lại với chúng tôi … và vì vậy …

Tôi vẽ cuộc đời của tôi
Малюю моє життя
khi thế giới bạo lực nó không có tương lai
Tôi vẽ cuộc sống của tôi
Малюю моє життя
mỗi giấc mơ biến mất nỗi sợ hãi sẽ đưa bạn

Tôi vẽ cuộc sống của tôi, câu chuyện của tôi
và sau một cuộc hành trình dài vào ban đêm
mọi thứ đã thay đổi … bây giờ tôi ở đây

Những đứa trẻ đã không chơi,
nhưng họ đang chạy trốn một cuộc chiến … ai biết được
nếu nó kết thúc bao giờ ?

Tôi vẽ cuộc sống của tôi
Малюю моє життя
khi thế giới bạo lực nó không có tương lai
Tôi vẽ cuộc sống của tôi
Малюю моє життя
mỗi giấc mơ biến mất nỗi sợ hãi sẽ đưa bạn

The situation between Ukraine and Russia is not at all peaceful, we never wanted to stress you with our history, but now this situation is part of the history of both. We hope to reach the hearts of the whole world to stop this disaster.

Lyrics!

I draw my life, my story

of a day when small and defenseless

mom and dad brought me here

I draw my life

Малюю моє життя

when the world is violent it has no future

I draw my life

Малюю моє життя

when the dream goes out fear will take you

The children did not play,

but they fled with their mothers and fathers

wickedness

The sun never shone in the sky

the streets were empty in the silence

every city… every day like this

 

I draw my life

Малюю моє життя

when the world is violent it has no future

There were those who prayed for peace but then

he cried like us, he cried like us

leaving his home, his life for then not

don’t come back anymore

 

There is no peace there is no love

when the shot of a cannon

breaks the silence, shakes the night

and the world closes its eyes

Life all inside a suitcase

money in a pocket but not full

hope left with us … and so …

I draw my life

Малюю моє життя

when the world is violent it has no future

I draw my life

Малюю моє життя

every dream goes out fear will take you

I draw my life, my story

and after a long journey into the night

everything changed… now I’m here

The children did not play,

but they were fleeing a war … who knows

if it ever ends?

I draw my life

Малюю моє життя

when the world is violent it has no future

I draw my life

Малюю моє життя

every dream goes out fear will take you