Khi nào kiếp nạn nhân loại kết thúc, đảng CSTQ Sụp đổ

Chương trình Hoa Vô Ưu do Tú Linh và Đoàn Hữu Dũng thực hiện – 16-06-2020