KimmyDuong Foundation Thông Báo Trợ Cấp Đợt II Nạn Nhân Chinese-Wuhan (COVID-19)

• Số gia đình được trợ cấp: 50 gia đình, ưu tiên theo thứ tư nộp đơn.
• Số tiền trợ cấp cho mỗi gia đình: $1,000.00
Điều kiện hợp lệ:
• Gia trưởng làm việc với mức lương thấp, đang bị mất việc hoặc tiền lương ít hơn ½ trước khi đại dịch và ưu tiên cho gia đình đang ở nhà thuê
• Cư dân hiện cư ngụ và làm việc trong vùng Hoa-Thịnh-Đốn (Virginia, Maryland & DC)
• Không nhận được trợ cấp đợt I

Thủ tục nộp đơn: Xin cung cấp những giấy tờ sau đây


1. Thơ đứng tên bởi gia trưởng cho biết tình trạng gia cảnh và số thành viện trong gia đình, số con vị thành niên (dưới 18 tuổi) hiện sống cùng với gia đình
2. Phó bản biên nhận tiền lương được lãnh tháng cuối cùng (paystub) chứng tỏ làm việc với mức lương tối thiểu mỗi giờ (minimum hourly rate)
3. Chứng nhận từ sở làm là bị mất việc hay bị cắt bớt giờ làm việc so với trước khi có bệnh dịch
4. 2 thơ giới thiệu tình trạng gia cảnh với tên người giới thiệu, địa chỉ nhà, địa chỉ điện thư (email address) và số phone.
5. Nếu đang ở nhà thuê, cung cấp biên nhận trả tiền nhà hay phó bản check trả tiền thuê nhà •

Phương cách Nộp Đơn:
1. Bằng Computer: Xin vào trang https://thekimmyduongfoundation.org/ và Click vào dòng chử “KDF Supports Victims of Chinese Wuhan Virus”

2. Email: kimmy.duong@thekimmyduongfoundation.org

3. Gửi bằng bưu điện về địa chỉ:
VATV
Attn: Quỹ Yểm Trợ Dịch Vũ Hán-Trung Cộng (COVID-19)
6329 Arlington Blvd., Unit B
Falls Church, VA 22044

• Hạn chót nộp đơn: 08/25/20

• Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc:
Ông Võ Thành Nhân: 301-257-8496
Cô Lê Thị Nhị: 240-401-8698
Ông Công Xuân Tùng: 202-656-8438