Một Chút Lắng Đọng Kỳ 01

https://www.facebook.com/thuhoa.truong.1238

1/- Chương Trình: Một Chút Lắng Đọng
2/- Phụ Trách: Thu Hoa
3/- Liên lạc qua email thuhoa.dalat2018@gmail.com

Phát thanh mỗi tuần vào:

Thứ Ba : 11 giờ sáng và 7 giờ chiều
Thứ Sáu 11 giờ sáng và 7 giờ chiều

Nghe Live Đài Phát Thanh Hoa Thịnh Đốn VietWDCRadio.com