Phóng Sự Đặc Biệt – Ra Mắt Phim Tài Liệu

Âm Thanh cho radio

      PS Dac Biet RaMatPhimTaiLieu


02 tháng 03, 2019 George Mason University, Arlington Campus, Virginia
“Dự án Lịch sử Truyền khẩu về Chiến Tranh Việt Nam”

MC Thanh Trúc

Liên lạc: Alex Thái Đ. VÕ (Project Director) 757-318-1661

https://vietnamwarohp.com/

Facebook
Vietnam War Oral History Project

Youtube
Vietnam War Oral History Project

Email
VietnamWarOralHistoryProject@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=0iysAYNMJrI

https://www.youtube.com/watch?v=Eob6bIneYsk

https://www.youtube.com/watch?v=jpYdq05I4g8