Phỏng Vấn Đặc Biệt: Câu Lạc Bộ Toastmasters (Thái Hà)

Good Morning Washington D.C.:

Phỏng Vấn Đặc Biệt: Câu Lạc Bộ Toastmasters 08/01/2018: Nam Anh, Thái Hà