RMS “Cha Vô Danh” (Giáo Sư Phạm Ngọc Lân)

– Sách “Cha Vô Danh: là bản tiếng Việt của tác phẩm “De père inconnu” (2015) cùng tác giả Phạm Ngọc Lân (Toulouse, Pháp quốc)

Ra Mắt Sách tại Hội Người Việt Cao Niên vùng Hoa Thịnh Đốn (Falls Church, VA) – do Nam Anh & Hồ văn Di-Hấn thực hiện