Steve Bannon: Trung Quốc và cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ 2020

Ông Steve Bannon không ngần ngại nói thẳng trong cuộc trả lời phỏng vấn với Asia Times ý nghĩ của ông về Trung Quốc và cuộc tái tranh cử của TT Donald Trump

David P. Goldman, ngày 11 tháng 6 năm 2020. Asia Times

steve-bannon-cuoc-bau-cu-nam-2020-tap.html