Áo Trận Bạc Mầu – Kỳ 114: Danh Dự và Uy Tín

CSVSQ Bùi Phạm Thành K25
Trưởng Ban Truyền Thông . Đại Hội Võ Bị Toàn Cầu-Kỳ thứ 22

Chương Trình “Áo Trận Bạc Mầu” phát thanh mỗi thứ Ba hàng tuần, vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ) .
do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện
eMail: AoTranBacMau@gmail.com
AoTranBacMau@gmail.com