Người lặng lẽ “đứng sau” cuộc hôn nhân của Tổng thống Pháp Macron

Có một người lặng lẽ “đứng sau” cuộc hôn nhân của Tổng thống Pháp Macron và vị phu nhân hơn ông 24 tuổi.

Thanh Vân
https://youtu.be/z6tKt3waEWU

Cuộc hôn nhân của Tổng thống Pháp Macron và phu nhân hơn ông 24 tuổi, và đằng sau đó là “sự hy sinh” của người chồng cũ! 

Continue reading Người lặng lẽ “đứng sau” cuộc hôn nhân của Tổng thống Pháp Macron