Áo Trận Bạc Mầu kỳ 119

QUÂN KỲ SƯ ĐOÀN 25 BỘ BINH, QLVNCH

Trong chương trình ATBM-Kỳ 119, Nam Anh hân hạnh tiếp chuyện với Trung Uý Nguyễn Tấn HIệp, môt Đại Đội Trưởng của Sư Đoàn được mệnh danh là Sét Miền Đông, trên quân kỳ của Sư Đoàn có hai chữ Thẳng Tiến, xin hân hạnh chào ông Nguyễn Tấn Hiệp.

Phát thanh vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ) .
do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện

eMail: AoTranBacMau@gmail.com
AoTranBacMau@gmail.com