Phỏng Vấn Đặc Biệt Melinda M. Bolling D.C.-DCRA (Thanh Trúc)

Chuyện Đời Thường với Thanh Trúc

D.C. – Department of Consumer and Regulatory Affairs: Melinda M. Bolling

      TTruc-PVDB-Melinda-DCRA

Chuyện Đời Thường với Thanh Trúc

Tại Sao … ? (Nguyễn Văn Mỹ)

      ThanhTruc-20180612-TAI SAO

Continue reading Chuyện Đời Thường với Thanh Trúc