Chuyện Đời Thường với Thanh Trúc

Tại Sao … ? (Nguyễn Văn Mỹ)

      ThanhTruc-20180612-TAI SAO

Chuyện Kể ngày 30 tháng 4

      Chuyen Ke 30 t 4


Vấn Đề Du Lịch (Nguyễn Văn Mỹ)

      Du Lich-Nguyen Van My - D8

Giao Thông ở Sài Gòn (Nguyễn Văn Mỹ)

      ThanhTruc-20180412-GIAO THONG

Nạn Cờ Đỏ (Blog Tuấn Khanh)

      ThanhTruc-20180411-Cowf-ddor

Trung Cộng 1

      China 1/2 - D1

Trung Cộng 2

      China 2/2 - D7 ThanhTruc

Tha Sala

      ThanhTruc Th04 Tha Sala

Tù Nhân Lương Tâm Nguyễn Viết Dũng

      TTruc NguyeVietDung

Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Đông

      ThanhTruc-20180306-NVDONG

Sài Gòn

      ThanhTruc-20180307-SAIGON

Đàn Bà (Women)

      ThanhTruc-20180308-WOMEN'S

Vì Đảng

      ThanhTruc 03-09 vi dang NAAC M - D5

Người Già ở Hoa Kỳ

      ThanhTruc-20180313-NGUOI GIA

Hàng Không Mẫu Hạm USS Carl Vinson

      ThanhTruc CarlVinson - D3

Cánh Cò

      ThanhTruc Blogger Canh Co

Nhạc Sĩ Tuấn Khanh

      ThanhTruc-20180326-TUANKHANH

Mỹ – Trung

      CDTVTT My Trung - TTruc