Phong Thu Tâm Tình Cùng Nữ Nhà Văn Mặc Giao

Những Trái Tim Việt Nam với Phong Thu

Phát lần đầu ngày 28-10-2018

Phát lại ngày 22-08-2020

      PhongThu-15 - Nhac