PSCĐ Tuyển tập truyện ngắn “Mưa Nắng Bên Đời” và CD Nhạc “Góp Chút Hương Cho Đời”

Kính thưa Quý Đồng Hương,
Kính thưa Quý Văn Hữu,

Được sự bảo trợ của Tạp Chí Kỷ Nguyên Mới và một nhóm Văn Thi Hữu Vùng Washington DC.
Chúng tôi trân trọng kính mời Quý Vị vui lòng dành chút thì giờ quý báu đến tham dự buổi giới thiệu 2 đứa con tinh thần là 2 tác phẩm mới của VNS Yên Sơn đến từ Houston, Texas.Tuyển tập truyện ngắn “Mưa Nắng Bên Đời” và CD Nhạc “Góp Chút Hương Cho Đời
1 GIỜ CHIỀU, CHÚA NHẬT, NGÀY 16 THÁNG 9 NĂM 2018
Tại Mason District Government Center

Sự hiện diện của quý vị, của quý Văn Thi Hữu và bằng hữu tại Vùng Thủ Đô là niềm vinh dự lớn lao cho Ban Tổ Chức và Tác Giả.

Trân trọng kính mời.

Điện thoại liên lạc:
•    Cao Nguyên (434) 409-2174
•    Phong Thu  (202) 657-8654
•    Trịnh Bình An (301) 648-4392
•    Yên Sơn  (713) 240-6088