Thái Lan: Rùa khuyết tật được gắn chân giả để bơi

Rùa khuyết tật được gắn chân giả để bơi

Cô rùa biển thuộc giống olive ridley này bị mất chân trái vì mắc vào lưới đánh cá cách đây mấy năm ở Thái Lan. Mất chân khiến Goody không thể bơi được ngay cả trong môi trường nhân tạo. Nhưng bây giờ Goody có thể bơi một cách dễ dàng sau khi nhận được chiếc chân giả dành riêng cho rùa đầu tiên của Thái Lan vào tuần trước.

Nguồn: https://www.voatiengviet.com/