Thầy Pháp Hòa: “Phật Tử nhờ lái xe dùm”

Thầy Pháp Hòa vấn đáp kể chuyện vui “Phật Tử nhờ lái xe dùm”, cười xỉu Thầy quá vui tính duyên dáng