Ngày Lee-Jackson Day 15-01-2021

Thứ Sáu 15-01-2021: Tưởng Niệm hai vị Tướng Lee và Jackson (Lee-Jackson Day)

“Lee – Jackson Day” là một ngày lễ của tiểu bang Virginia của Hoa Kỳ, để tưởng nhớ các vị tướng Liên minh Miền Nam (Confederate) Robert E. Lee và Stonewall Jackson. Lễ có từ 1889 để mừng sinh nhật 19 tháng Giêng cuả Tướng Lee. Và tới 1904 thì thêm sinh nhật 21 tháng Giêng của Tướng Jackson. Lễ đã bị loại bỏ vào năm 2020, được thay thế bằng Ngày bầu cử (Election Day, đầu tháng 11) như một ngày lễ của tiểu bang.

Thăm Viếng Nghĩa Địa Nam Quân Hollywood Cemetery (Richmond, VA) Hollywood Cemetery Company

412 South Cherry Street Richmond, VA 23220

Phone (804) 648-8501 Fax (804) 644-7345 info@hollywoodcemetery.org http://vietwdcradio.com/ 

From Wikipedia, the free encyclopedia: Lee–Jackson Day Lee–Jackson Day was a state holiday in the U.S. Commonwealth of Virginia, commemorating Confederate generals Robert E. Lee and Stonewall Jackson. Its observation was eliminated in 2020, replaced by Election Day as a state holiday.

CNN: Lần đầu tiên trong 100 năm qua, tiểu bang Virginia không làm Lễ Tưởng Niệm hai vị Tướng Lee và Jackson

CNN: For the first time in over 100 years, Virginia won’t celebrate Lee-Jackson Day