Ước Mơ Việt – Music Video Sử Ca 1: ĐÀN CHIM TRẮNG

Để giúp các trẻ em Việt Nam sinh ra và lớn lên ở hải ngoại biết rõ nguồn gốc của mình, chương trình Ước Mơ Việt bắt đầu thực hiện các video SỬ CA để qua các bài hát, hình ảnh, và các câu chuyện kể, các em sẽ được học hỏi về lịch sử oai hùng cũng như gương hy sinh của các bậc cha ông từ thuở lâp quốc cho đến thời kỳ cận đại.

Music Video Sử Ca 1: ĐÀN CHIM TRẮNG Vinh danh Biệt Đội Thiên Nga- Cảnh Sát Quốc Gia, Việt Nam Cộng Hoà

Để biết thêm chi tiết về chương trình Ước Mơ Việt, xin vào

– website: uocmoviet.org

Đóng góp ý kiến: – Email: ctuocmoviet@gmail.com

– Phone: 562-713-2353

Đóng góp tài chánh:

https://www.paypal.com/donate/?hosted…

Xin thành thật cám ơn