Ước Mơ Việt – Tưởng Niệm Tháng Tư Đen

Tưởng Niệm Tháng Tư Đen
Lời phát biểu của Ông Trần Trung Đạo- Hành Trình Tìm Tự Do
Bài hát Nhớ Mẹ của Thiếu Tướng Lê Minh Đảo và Đại Tá Đỗ Trong Huề do thí sinh Hải Âu Dương Wagner trình bày.

Website: uocmoviet.org
Đóng góp ý kiến:
– Email: ctuocmoviet@gmail.com
– Phone: 562-713-2353
Đóng góp tài chánh: Lien Doan Huong Viet, a 501 (C) (3) non-profit organization

Lien Doan Huong Viet, a 501 (C) (3) non-profit organization, là Fiscal Sponsor cho Ước Mơ Việt. Chi phiếu cho LDHV sẽ được miễn trừ thuế theo luạ́t Liên Bang và Tiểu Bang


Xin thành thật cám ơn