VATV | Đại Hội Vừa Xong, Đảng Cộng Sản VN Sẽ Tiếp Tục Đưa Cả Nước Xuống Bùn

Võ Thành Nhân phỏng vấn nhà báo Phạm Trân qua điện thoại