VATV | Đàn Hặc Tổng Thống Trump Sẽ Đi Về Đâu?

VATV | Tiến Sĩ Trần Văn Hải cho biết nhiều chi tiết ít có mấy “sources” cung cấp.