VATV | Lễ Tạ Ơn 2019 – Nhà Việt Nam

VATV | 27-11-2019 Falls Church, VA. Do Bích Phượng và Vân Đậu thực hiện