VATV | Nhà Văn Lê Văn Phúc qua đời (1934-2020)

Hoa Thịnh Đốn VATV – Nhà Văn Lê Văn Phúc, tác giả “Tôi Làm Tôi Mất Nước”, “Bóng Thời Gian”, “Khung Trời Kỷ Niệm” – qua đời ngày thứ Sáu 7 tháng 8, 2020, Reston, Virginia