STAY DC có thể giúp bạn trả tiền thuê nhà và các tiện ích

https://stay.dc.gov/                     833-4-STAYDC (833-478-2932)
STAY DC là một chương trình hỗ trợ tài chính dành cho những người thuê nhà ở DC và những người cung cấp nhà ở, những người đang tìm kiếm sự hỗ trợ để trang trải chi phí nhà ở và tiện ích cũng như bù đắp sự mất mát về thu nhập. Hãy đăng ký ngay hôm nay để nhận số tiền mà bạn có thể sử dụng để giúp bạn trả tiền thuê nhà, khí đốt, nước và điện.