11 tháng 7: Phân phát đợt 4: 300 thùng quà thực phẩm tại Eden Center

McLean Bible Church và Trung Tâm Truyền giáo Việt Nam sẽ tiếp tục phân phát đợt 4:

300 thùng quà thực phẩm cho người đồng hương Việt Nam tại Eden Center, gần cây xăng BP 

vào lúc 12:00 – 12:30 PM ngày thứ Bảy 11 thasng 7.
Kính nhờ quý vị giúp đỡ phổ biến tin tức này cho người VN trong vùng.
Rất cảm ơn.
MS Thăng