Điểm Tin Thứ Năm 09-07-2020

24 tiểu bang tạm ngưng kế hoạch mở lại
Tối Cao Pháp Viên Hoa Kỳ bắt đầu xử nhiều vụ án
TT Trump đe dọa cắt trợ cấp cho các khu học chánh
Đạc Hội Harvard và MIT kiện chánh phủ TT Trump về viiejc không cho du học sinh ở lại Hoa Kỳ nếu chỉ học trực tuyến (online)
Thị Trưởng Houston đề nghị thay thế Đại Hội Đảng Cộng Hòa Tiểu Bang Texas qua thể trực tuyến (online)
Hồng Kong bị virus corona tấn công đợt thứ 3.