15/3/2019 Bãi khóa toàn cầu để phản đối …

Từ Sydney cho đến London, hàng ngàn học sinh trung học hôm 15/3 bỏ học trong cuộc bãi khóa toàn cầu để phản đối các chính phủ không có hành động gì đối phó biến đổi khí hậu.