Bản Tin Cộng Đồng (215) thứ Bảy 19 tháng 11, năm 2022

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay *thứ Bảy 19 tháng 11, năm 2022* trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio.

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

https://youtu.be/XqSomfSdSWk
Continue reading Bản Tin Cộng Đồng (215) thứ Bảy 19 tháng 11, năm 2022

Văn Hóa Và Giáo Dục | Số 346 | IBCtv Channel – An Thien Phan

https://www.youtube.com/watch?v=vEUVhU4hfck

Actress, Model, and Humanitarian, An Thien Phan, kicks off #AAPIHeritageMonth on IBC TV with a discussion about how storytelling is essential to preserving history. She shares her experience narrating the book Snow in Vietnam by Amy M Le and how this experience affected her.

https://www.youtube.com/c/IBCTVOFFICIAL

https://www.anthienphan.com/

https://www.instagram.com/anthienphan/

https://www.amy-m-le.com/

https://www.instagram.com/amy_m_le/

Bản Tin Cộng Đồng (214) thứ Tư 16 tháng 11, năm 2022

https://youtu.be/hV2ZoQQEeiU

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay *thứ Tư 16 tháng 11, năm 2022* trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio.

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Bản Tin Cộng Đồng (214) thứ Tư 16 tháng 11, năm 2022

Bản Tin Cộng Đồng (213) thứ Bảy 12 tháng 11, năm 2022

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay *thứ Bảy 12 tháng 11, năm 2022* trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio.

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Bản Tin Cộng Đồng (213) thứ Bảy 12 tháng 11, năm 2022