AI TÍN: ÔNG GIUSE LÂM DUY TIÊN (1936-2021)

Giáo xứ sẽ chiếu trực tuyến livestream Thánh lễ an táng ÔNG GIUSE LÂM DUY TIÊN

vào lúc 10:00 sáng Thứ Năm, mồng 4 tháng 3 năm 2021, ngay tại trang mạng của giáo xứ: https://cttdva.org/